خورشید شاپ ساز و کار خود را مبتنی بر شناخت نياز مشتريان و همچنين طراحي روشهای کارآمد در دستيابی به بستری مطمئن در بازار کشور بنا نهاده و مفتخر است تا بدين وسيله خدمتگزاری صديق و همراهی مطمئن برای شما باشد.

photo_۲۰۲۳-۰۶-۰۷_۰۷-۰۱-۴۵ About

هادی ایوبی
مدیریت خورشید شاپ

cropped-photo_2022-05-14_07-31-43-Edited About

مرتضی اهوارکی
مدیر فروشگاه

cropped-photo_2022-05-14_07-31-43-Edited About

زهرا ایوبی
مدیر ارتباطات

cropped-photo_2022-05-14_07-31-43-Edited About

میترا حبیبی
مدیر فضای مجازی